Prosimy o przeznaczenie 1% podatku na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Kliknij aby zamknąć
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „W STRONĘ SŁOŃCA” działa od 2007 roku przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach. Skupia rodziców, opiekunów i terapeutów osób niepełnosprawnych: głównie intelektualnie. Może się do niego zapisać każdy, kto ma osobę niepełnosprawną w rodzinie lub chce takim osobom pomagać.
Zaczynaliśmy od wspierania uczniów naszej szkoły, i przez cały czas kontynuujemy te działania jednak staramy się również pamiętać o potrzebach młodzieży, która opuszcza szkołę – tej z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z wyuczonymi zawodami – grupie młodych ludzi -najbardziej potrzebującej pomocy.

Nasi podopieczni – głównie osoby z niepełnosprawnością umysłową, ze względu na istniejące w społeczeństwie stereotypy myślenia na temat potencjału zawodowego tych osób, są wykluczane z rynku pracy i spychane na margines życia społecznego. Poprzez nasze działania, dążymy do tego, żeby mogły aktywnie w nim uczestniczyć.

Stowarzyszenie prowadzi zajęcia w Klubie Aktywności Osób Niepełnosprawnych, których celem jest wzrost zaradności życiowej oraz aktywności społeczno-osobistej uczestników. Co roku realizuje programy rehabilitacji zdrowotnej: usprawniającej, hipoterapii, dogoterapii. Stowarzyszenie zaangażowało się w sprawę poprawy jakości specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z autyzmem oraz zorganizowało staż dla asystenta osoby niepełnosprawnej. Razem z Inkubatorem Społecznej Przedsiębiorczości zainicjowało ideę utworzenia spółdzielni socjalnej dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej o specjalności kucharz oraz umożliwiło świadczenie usługi cateringowej przez uczniów klas kucharskich na rzecz Urzędu Miejskiego przez kilka lat.

Na obecnym etapie koncentrujemy się na wspieraniu pojedynczych osób w aktywizacji zawodowej i usamodzielnianiu się. Największą grupę, która dotychczas znalazła miejsca pracy – stanowi 4 naszych absolwentów zatrudnionych w spółdzielni socjalnej Ogrody Smaku, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Statut Stowarzyszenia >>

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie członków, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 r. o godz.16:00 w świetlicy szkolnej, w nowym budynku Szkoły.


Program spotkania:
 • prezentacja sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2013,
 • planowane działania w roku 2014,
 • głosowania nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium zarządowi,
 • sprawy bieżące.

12 grudnia 2013r., Balbina Centrum, godz. 12.00. Dyplomy GABINET PRZYJAZNY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM rozdane!

Zaszczytny tytuł uzyskały następujące gabinety:
 1. Gabinet Kosmetyczny „Uroda” (ul. O. Bocheńskiego 7, Tychy) Magdalena Michalewicz, tel. 511 519 995;
 2. Studio Kosmetyczne „La Perle” (ul. Kościuszki 27 A, Tychy) Anna Piwko, tel. 605074757;
 3. J.J. Kosmetyka (ul. Wejchertów 6, Tychy), Joanna Janota – Kurek, tel. 502 102 125;
 4. Salon Fryzjerski (ul. Wejchertów 5, Tychy), Dorota Wszołek-Stokfisz, tel. 32 327 31 96;
 5. Gabinet Pedicure Uroda (ul. O. Bocheńskiego 7, Tychy) Katarzyna Pluta, tel. 602 394 614.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i jednocześnie polecamy te gabinety wszystkim osobom niepełnosprawnym z całego Śląska!
Więcej o projekcie:

„Drzwi do normalności - warsztaty filmoterapii planowej dla osób niepełnosprawnych”

Cykl 6 dniowych warsztatów, zorganizowanych przez Gliwicki Klub Filmowy Wrota w listopadzie i grudniu 2013r., polegających na realizacji filmu przez wszystkie etapy produkcyjne. W procesie tworzenia towarzyszyła nowoczesna technika, specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie. Warsztaty składały się z części teoretycznej i praktycznej.
Sposób prowadzenia i przekazywane informacje były dostosowane do możliwości intelektualnych uczestników. Prowadzący zajęcia początkowo zapoznali młodzież wzrokowo i dotykowo ze sprzętem filmowym, potem z wielką cierpliwością przepracowali obsługę poszczególnych urządzeń (operator kamery, operator dźwiękowy, mikrofoniarz, obsługa klapsa, kierownictwo planu) Następny etap polegał na ćwiczeniach związanych z budową obrazu, ćwiczeniach aktorskich, scenografii oraz próby planu zdjęciowego.
Uczestnicy sprawdzali się we wszystkich działaniach i wybierali najlepsze miejsce dla siebie w ekipie filmowej. Końcowy etap warsztatów to była wspólna praca nad scenariuszem i montaż z wykorzystaniem muzyki. Warsztaty zakończyły się wręczeniem nagród i dyplomów dla wszystkich uczestników. Najważniejsza jednak dla uczestników była premiera filmu. Rodzice i zaprzyjaźnieni goście podziwiali dzieło naszych podopiecznych. Wyjątkowa atmosfera tego dnia potwierdziła wartość warsztatów filmoterapii planowej dla podopiecznych i ich bliskich.
Udział wzięło 7 naszych podopiecznych, pod opieką wychowawcy Marzeny Larem-Szynk. Zdjęcia: Alicja Plewnia.

Wszystko co dobre, szybko się kończy!
Fotorelacja z programu: „Dbamy o swój wizerunek”

Na chwilę przed pokazem profesjonalnych zabiegów kosmetycznych, cieszymy się ze spotkania!
Co tutaj się będzie działo...
Strach ma wielkie oczy???
Czego się nauczymy, czy wdrożymy poznane metody dbania o swój wizerunek w praktyce?
Pierwsze babcie i mamy na zabiegi zapraszamy!
W dobrych rękach Pań kosmetyczek – świetnie się relaksujemy!

Pomagać można na różne sposoby ...

Na Twoją pomoc czeka Olek, młody mężczyzna w sile wieku, który w efekcie mózgowego porażenia dziecięcego cierpi na epilepsję i autyzm, ze względu na niepełnosprawność umysłową głębokiego stopnia wymaga stałej opieki i wsparcia bliskich osób.
Kochamy naszego dorosłego syna, który choć ma już 28 lat wciąż pozostaje „małym dzieckiem” wymagającym opieki w procesie nauki, rehabilitacji i leczenia. Olek nie nadaje się do grupowej terapii, więc jest skazany na przebywanie w domu. Choć nie jest przykuty do łóżka, to jednak bez wózka nie jest w stanie wyjść na spacer, nawet z opiekunem. Olek tęskni za powietrzem, słońcem, odgłosami przyrody i codziennego życia… Relaks na powietrzu sprawia mu dużo radości, nadaje sens życiu, jednocześnie wpływając na poprawę jego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Dzięki życzliwości Spółdzielni Mieszkaniowej OSKARD i Stowarzyszenia W STRONĘ SŁOŃCA wszyscy możemy mu pomóc.

Wystarczy, że będziemy zbierać zakrętki od butelek PET, a potem wyrzucać je do wyznaczonych miejsc.
Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup najprostszego wózka spacerowego, bez napędu, bez żadnych dodatków.

Dziękujemy za każdą chwilę poświęconą segregowaniu zakrętek, którą traktujemy jak dobre słowo dla naszego syna i dla nas. Nie zapomnijcie pozdrowić Olka, kiedy już zobaczycie nas na spacerze, z przyjemnością poznamy wszystkich darczyńców i WSPÓLNIE PODĄŻYMY DROGĄ W STRONĘ SŁOŃCA!

Poszukujemy wolontariuszy

Stowarzyszenie poszukuje wolontariuszy do wspierania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami w czasie zajęć lekcyjnych i świetlicowych. Zapewniamy instruktaż BHP, etyczny i metodyczny oraz możliwość praktyki w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Najlepsi wolontariusze otrzymają zaświadczenia (opinię) o odbytym wolontariacie [niestety NIE płacimy składek ZUS].
Od osób wymagana jest pełnoletniość i poświęcenie się pracy (chęć sprawdzenia się w pomocy potrzebującym).
Kontakt telefoniczny 506 199 255 (biuro@wstroneslonca.info).

Nabór do zespołu wokalnego

Stowarzyszenie prowadzi nabór dzieci, młodzieży i absolwentów na przesłuchania do zespołu wokalnego działającego przy zespole muzycznym OLIGO-MIX-BAND.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na numer telefonu 783 786 439.

>> Reportaż z Jesiennego Koncertu Oligo-Mix-Band
>> Zobacz na Youtube

Zaproszenie

Jeżeli chcesz uzyskać poradę, skorzystać z zabiegów kosmetyczno – fryzjerskich (w tym manicure i pedicure), a także wziąć udział w profesjonalnych instruktażach – to program „Dbamy o swój wizerunek”- jest dla Ciebie!

Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „W Stronę Słońca”, od maja do grudnia br., realizowany jest ze środków Urzędu Miasta Tychy program „Dbamy o swój wizerunek”
W programie bierze udział 15 uczniów od 12 lat wzwyż.
Główne cele tego programu to:

 • poprawa wizerunku jego uczestników (wyleczona cera, zadbane ręce i stopy, gustowne uczesanie)
 • zapoznanie osób zatrudnionych w gabinetach kosmetycznych ze specyfiką pracy z młodzieżą niepełnosprawną
W programie uczestniczą 4 gabinety:
 • Gabinet Kosmetyczny „Uroda” (ul. O. Bocheńskiego 7)
 • Studio Kosmetyczne „La Perle” (ul. Kościuszki 27 A);
 • J.J. Kosmetyka. Janota-Kurek J. (ul. Wejchertów 6)
 • Salon Fryzjerski (ul. Wejchertów 5)

Najlepszym z gabinetów, na zakończenie programu, przyznany zostanie tytuł: ”Gabinet przyjazny osobom niepełnosprawnym”
Zgłoszenia do drugiej części programu (wrzesień – grudzień) przyjmowane będą w ostatnim tygodniu czerwca, informacje pod nr tel. 504175183.

Wystawa fotograficzna

Wiemy, jak istotne jest wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych, dlatego też staramy się pomagać im z dużym zaangażowaniem.
Jedną z form walki ze stereotypem niezaradnej osoby niepełnosprawnej i wypełnionego smutkiem życia rodzin takich osób jest wystawa fotograficzna, na którą Stowarzyszenie W Stronę Słońca ma zaszczyt dzisiaj Państwa zaprosić.
Fotograf Alicja Plewnia stworzyła galerię portretów przedstawiających, w jaki sposób osoby niepełnosprawne, pokonując liczne bariery i ograniczenia, realizują własne marzenia, rozwijają zainteresowania, osiągają sukcesy czy dzielą radość z najbliższymi – stając się wzorem do naśladowania dla wszystkich odbiorców wystawy.
Rodzina, w której znajduje się dziecko niepełnosprawne, boryka się często z wieloma problemami związanymi z zapewnieniem całodobowej opieki i pielęgnacją dziecka, z wyciszaniem nadmiernych emocji albo nieprzejawianiem uczuć. Stąd trudniej o bezwarunkową akceptację dziecka, która wymusza nowy sposób myślenia i przyjęcie innego systemu wartości. Pełna akceptacja dziecka niepełnosprawnego przez rodzinę wiąże się niekiedy z utratą kontaktu ze znajomymi, wycofaniem się z życia towarzyskiego, nie podejmowaniem kontaktów koleżeńskich w pracy. Wynika to z negatywnych postaw otoczenia wobec problemu niepełnosprawności. Rodziny osób niepełnosprawnych często odczuwają dyskomfort z powodu nie traktowania ich w sposób „naturalny” i „normalny” przez sąsiadów czy osoby, wśród których przebywają i żyją. A tak naprawdę, pomimo wielu trudności, z jakimi się zmagają, chcą być szczęśliwi, żyć „pełnią życia”, a nie tylko jego namiastką. Stąd pragniemy pokazać Państwu fragmenty z życia tych rodzin – na zdjęciach ukazujących je, jako pełne i szczęśliwe.
Wystawa fotograficzna nie powstałaby bez wsparcia finansowego Urzędu Miasta Tychy oraz Miejskiego Centrum Kultury.

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie członków, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2013 r. o godz.17:00 w świetlicy szkolnej, w nowym budynku Szkoły.

Program spotkania:
 • prezentacja sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2012,
 • planowane działania w roku 2013,
 • głosowania nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium zarządowi,
 • wybór władz na następną kadencję,
 • sprawy bieżące.
Czytaj: sprawozdanie z działalności w 2012r
Do otwarcia pliku ze sprawozdaniem potrzebny jest program Adobe Reader, lub inny otwierający pliki PDF.
Program Adobe Reader można pobrać tutaj

Mamy subkonto 1% w Fundacji Sedeka (dawniej: „Zdążyć z Pomocą”)!

>> więcej

Ogrody smaku

Pierwsza spółdzielnia socjalna w Tychach to nasza inicjatywa!
Z radością zawiadamiamy, że znalazło w niej pracę aż 4 absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych nr 8.

Osoby odpowiedzialne ze strony Stowarzyszenia: Alicja Olech, Hanna Kołodziejczyk i Liliana Bujała.

Święto Ziemniaka i Święto Drzewa w Klubie Aktywności

Od maja do listopada 2012r. realizowaliśmy program rehabilitacji społecznej, Klub Aktywności - Razem możemy więcej, współfinansowany przez Urząd Miasta Tychy.
Programem byli objęci absolwenci oraz uczniowie starszych klas ZSS nr 8 wraz z rodzinami.

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli z ZSS nr 8 (Panią Bożenę Malcharek, Beatę Piecha-Frycowską, Pana Marka Rozmusa i Grzegorza Ludynię), cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów, absolwentów i ich rodzin.
Młode absolwentki chętnie uczestniczą w programie wraz z dziećmi, gdyż zajęcia prowadzone w Klubie Aktywności dają im możliwość oderwania się od często trudnej, bądź „nijakiej” rzeczywistości.

Poniżej zdjęcia ze Święta Ziemniaka oraz Święta Drzewa.
Osoby odpowiedzialne: Grzegorz Ludynia, Barbara Łozowska, Bożena Malcharek, Beata Piecha-Frycowska, Marek Rozmus

Do serca przytul ... konia

We wrześniu 2012 roku zakończył się program rehabilitacji zdrowotnej, trwający od maja (z przerwą na wakacje), realizowany metodą hipoterapii, adresowany do najmłodszych dzieci z ZSS nr 8, a współfinansowany przez Urząd Miasta Tychy i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „W Stronę Słońca”

Osoby odpowiedzialne: Grzegorz Ludynia, Barbara Łozowska, Marek Rozmus, Anita Rusin

Efekty tego programu najlepiej obrazują powyższe zdjęcia...

Z tobą koniku wrażeń jest bez liku!
Wio koniku, a jak się postarasz, to ja zasnę zaraz!
Odwagi we mnie wiele - z koniem - moim przyjacielem!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie członków, które odbędzie się w dniu 24.05.2011 r. o godz.17:00 w świetlicy szkolnej, w nowym budynku Szkoły.

Przebieg spotkania:
 • Prezentacja sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2011,
 • Planowane działania w roku 2012,
 • Głosowania nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium zarządowi.
 • Sprawy bieżące.

Od maja do grudnia 2011 Stowarzyszenie prowadzi program rehabilitacji społecznej, Klub Aktywności Ścieżka, współfinansowany przez Urząd Miasta Tychy.
Programem są objęci absolwenci oraz uczniowie starszych klas SOSW wraz z rodzinami.

Poniżej zdjęcia tylko ze spotkań majowych: wyjście do kina, zajęcia integracyjne w SOSW oraz wycieczka do Wadowic i Dinozatorlandu.
Osoby odpowiedzialne: Liliana Bujała, Barbara Łozowska, Anna Łukowiec


Przed kinem na miejscu zbiórki...

W oczekiwaniu na początek seansu Gnomeo i Julia

A oto nasza silna grupa rozpoczynająca wędrówkę śladami Jana Pawła II

Przed pomnikiem Wielkiego Polaka...

W Wadowicach czuje się Jego Obecność..

Przed domem Błogosławionego Jana Pawła II - Wielkiego Polaka

Powoli zaprzyjaźniamy się z tymi prehistorycznymi gadami..

Dinozaury nie takie straszne...

W objęciach dinozaurusa czujemy się WSPANIALE!!

Z dinozaurem w tle...

Dobrze, że to na Śląsku padało, a nie w Zatorze, szkoda, że nie było Was z nami!!!

I kto by to pomyślał, że z jaja dinozaura wyklują się takie ślicznotki...

Pod okiem Szefa Kuchni wszystko wychodzi doskonale....

Przy odświętnie nakrytym przez nas stole warto zasiąść!

Racuchy z owocami - popróbujcie z nami!

Pani Nina siostra Arka świetnie rozplanowała pracę...

Degustacja wspólnie wykonanych potraw w miłym gronie...

Absolwenci SOSW wspólnie z uczniami i ich rodzinami mają plan na nakrycie stołu...

Sałatka owocowa z sosem waniliowym - pycha...

Wspólnym wysiłkiem dochodzimy do najlepszych efektów...

Profesjonalny instruktaż przed rozpoczęciem pracy...

Ucieranie jogurtu z cukrem pudrem wcale nie jest łatwe, ale na pewno świetnie udaje się w parach.

Wspólne zmywanie naczyń jednoczy...

Wiele emocji i radości ...

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie członków, które odbędzie się

24 marca (czwartek) 2011r. o godz 17,
w świetlicy szkolnej (nowy budynek) SOSW w Tychach.

Program spotkania:

 • prezentacja sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2010
 • planowane działania w roku 2011
 • głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzielenie absolutorium zarządowi
 • sprawy bieżące
8 grudnia 2010 roku zakończył się projekt Stowarzyszenia polegający na zorganizowaniu stażu na asystenta osoby niepełnosprawnej.

Czytaj: sprawozdanie

Do otwarcia pliku ze sprawozdaniem potrzebny jest program Adobe Reader, lub inny otwierający pliki PDF.
Program Adobe Reader można pobrać tutaj

Zdjęcia z festynu na zakończenie wakacji, który zorganizowaliśmy 4 września 2010 roku.

W programie był grill, ciasta, i smalec domowej roboty oraz zabawy integracyjne i konkursy z nagrodami. Kto nie był - niech żałuje.

31 maja 2010 współorganizowaliśmy festyn na terenie Ośrodka. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach sportowych - w budynku i na świeżym powietrzu. Nagród było tyle, ilu uczestników :-)

Oto kilka zdjęć z tej udanej imprezy.

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie członków, które odbędzie się 28 kwietnia 2010r. o godz 17, w świetlicy szkolnej (nowy budynek) SOSW w Tychach.

Program spotkania:

 • prezentacja sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2009
 • planowane działania w roku 2010
 • głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzielenie absolutorium zarządowi
 • wybór władz na następną kadencję
 • sprawy bieżące
Co roku nasze Stowarzyszenie współorganizuje Festyn Sportowo-Rekreacyjny na Paprocanach lub na terenie obiektów sportowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Oto kilka zdjęć z tej radosnej imprezy dla około 200 wychowanków Ośrodka

Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „W Stronę Słońca”
43-100 Tychy, ul. Edukacji 21
nr KRS: 0000271451 nr NIP: 6462757031 nr REGON: 240568660
nr konta 35 2490 0005 0000 4500 9573 1570 AliorBank
tel. kontaktowy / fax. 32/218 00 50
e-mail: biuro@wstroneslonca.info

Dane do wpłaty 1% podatku:
W formularzu PIT wpisz numer KRS 0000338389
W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10051 - Grupa OPP - Stowarzyszenie W Stronę Słońca