STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „W STRONĘ SŁOŃCA” działa od 2007 roku przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach. Skupia rodziców, opiekunów i terapeutów osób niepełnosprawnych: głównie intelektualnie. Może się do niego zapisać każdy, kto ma osobę niepełnosprawną w rodzinie lub chce takim osobom pomagać.
Zaczynaliśmy od wspierania uczniów naszej szkoły, i przez cały czas kontynuujemy te działania jednak staramy się również pamiętać o potrzebach młodzieży, która opuszcza szkołę – tej z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z wyuczonymi zawodami – grupie młodych ludzi -najbardziej potrzebującej pomocy.

Nasi podopieczni – głównie osoby z niepełnosprawnością umysłową, ze względu na istniejące w społeczeństwie stereotypy myślenia na temat potencjału zawodowego tych osób, są wykluczane z rynku pracy i spychane na margines życia społecznego. Poprzez nasze działania, dążymy do tego, żeby mogły aktywnie w nim uczestniczyć.

Stowarzyszenie prowadzi zajęcia w Klubie Aktywności Osób Niepełnosprawnych, których celem jest wzrost zaradności życiowej oraz aktywności społeczno-osobistej uczestników. Co roku realizuje programy rehabilitacji zdrowotnej: usprawniającej, hipoterapii, dogoterapii. Stowarzyszenie zaangażowało się w sprawę poprawy jakości specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z autyzmem oraz zorganizowało staż dla asystenta osoby niepełnosprawnej. Razem z Inkubatorem Społecznej Przedsiębiorczości zainicjowało ideę utworzenia spółdzielni socjalnej dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej o specjalności kucharz oraz umożliwiło świadczenie usługi cateringowej przez uczniów klas kucharskich na rzecz Urzędu Miejskiego przez kilka lat.

Na obecnym etapie koncentrujemy się na wspieraniu pojedynczych osób w aktywizacji zawodowej i usamodzielnianiu się. Największą grupę, która dotychczas znalazła miejsca pracy – stanowi 4 naszych absolwentów zatrudnionych w spółdzielni socjalnej Ogrody Smaku, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Statut Stowarzyszenia >>

Aktualności

Walne zebranie

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza członków na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. (środa) o godz.16:00 w świetlicy szkolnej, w nowym budynku Szkoły.

Program spotkania:

Walne zebranie

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie członków, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz.17:00 w świetlicy szkolnej, w nowym budynku Szkoły.

Program spotkania:

Walne zebranie

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie członków, które odbędzie się w dniu 25 maja 2015 r. o godz.16:30 w świetlicy szkolnej, w nowym budynku Szkoły.

Program spotkania:

Prosimy o uregulowanie składek członkowskich na rok 2015 oraz SERDECZNIE ZAPRASZAMY NOWE OSOBY, CHĘTNE DO DOŁĄCZENIA DO STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie członków, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 r. o godz.16:00 w świetlicy szkolnej, w nowym budynku Szkoły.


Program spotkania:

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie członków, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2013 r. o godz.17:00 w świetlicy szkolnej, w nowym budynku Szkoły.

Program spotkania:

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie członków, które odbędzie się w dniu 24.05.2011 r. o godz.17:00 w świetlicy szkolnej, w nowym budynku Szkoły.

Przebieg spotkania:

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie członków, które odbędzie się

24 marca (czwartek) 2011r. o godz 17,
w świetlicy szkolnej (nowy budynek) SOSW w Tychach.

Program spotkania:

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie członków, które odbędzie się 28 kwietnia 2010r. o godz 17, w świetlicy szkolnej (nowy budynek) SOSW w Tychach.

Program spotkania:

Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „W Stronę Słońca”
43-100 Tychy, ul. Edukacji 21
nr KRS: 0000271451 nr NIP: 6462757031 nr REGON: 240568660
nr konta 35 2490 0005 0000 4500 9573 1570 AliorBank
tel. kontaktowy / fax. 32/218 00 50
e-mail: biuro@wstroneslonca.info